Lưu ý quan trọng về bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2018

Đối tượng nào phải tham gia bảo hiểm xã hiểm bắt buộc và mức phí cũng như mức hưởng trợ cấp từ bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào chắc chắn vẫn là thắc mắc của nhiều người. Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời cho câu hỏi đó.

Hiểu đơn giản theo tên gọi thì bảo hiểm xã hội bắt buộc là một loại hình của bảo hiểm xã hội, và là hình thức bảo hiểm mà người lao động bắt buộc phải tham gia và thực hiện đóng phí đúng thời hạn, yêu cầu của luật Bảo hiểm xã hội. Vậy đối tượng tham gia, mức trợ cấp, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của mỗi công dân là bao nhiêu?

Đối tượng tham gia

Bảo hiểm xã hội vì lợi ích của mọi gia đình​​​​​​​

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại điều 4, điều 13, điều 17 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, chúng tôi xin tóm tắt như sau:

  • Người lao động là công dân Việt Nam, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không thời hạn hoặc hợp đồng có xác định thời hạn từ 1 đến 3 tháng (quy định mới từ ngày 1/1/2018).
  • Người quản lý doanh nghiệp, tập thể, hợp tác xã có hưởng tiền lương tháng.
  • Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công, các tổ chức chính trị, đơn vị vũ trang nhân dân,…

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chia ra làm hai đối tượng đó là mức đóng với người lao động và với người sử dụng lao động:

a, Với người lao động

Tỷ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động trên mức tiền lương hàng tháng là 8% được đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

b, Với người sủ dụng lao động

Tỷ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao động trên tổng mức tiền lương tháng là 17%, với 3% cho vào quỹ thai sản, ốm đau còn 14% cho vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Có 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội mà người lao động có thể áp dụng như sau:

a, Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng

Đơn vị trích tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định bên trên và đóng chậm nhất vào cuối tháng.

b, Đóng theo 3 tháng hoặc 6 tháng 1 lần

Các đơn vị là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp hoạt động lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp,…đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thời hạn 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

c, Đóng theo từng địa bàn

Đơn vị có trụ sở hoạt động chính tạo địa phương nảo thì có thể đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại địa bàn tỉnh đó dựa trên sự phân cấp của cơ quan bảo hiểm xã hội của tỉnh đó.

Tóm lại bảo hiểm xã hội bắt buộc nói chung hay bảo hiểm xã hội bắt buộc nói riêng thì đều có mục đích hỗ trợ, bảo vệ một phần tài sản, quyền lợi của người lao động khi tham gia. Nắm rõ được những lưu ý trên về bảo hiểm xã hội bắt buộc bạn có thể yên tâm về mọi quyền lợi mà bạn được hưởng khi tham gia lao động. Chúc các bạn có được nhiều thông tin hữu ích qua bài viết của Canhbaosos.com!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*