Những điều phải biết về bảo hiểm y tế bắt buộc

Bảo hiểm y tế bắt buộc khác bảo hiểm y tế không bắt buộc ở điểm nào? Có đặc điểm hình thức và mức phí bảo hiểm ra sao? Theo dõi bài viết của Canhbaosos.com để biết thêm thông tin các bạn nhé!

Bảo hiểm y tế bắt buộc là một loại hình bảo hiểm được sử dụng trong việc chăm sóc sức khỏe con người, thực hiện dưới sự tổ chức của Nhà nước và mọi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đều phải có trách nhiệm tham gia theo quy đinh pháp luật.

Đối tượng, mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế bắt buộc

Bảo hiểm y tế bắt buộc

1. Người lao động làm việc có hợp đồng lao động cả không thời hạn và có thời hạn từ 3 tháng trở lên, các lao động làm việc trong các công ty, xí nghiệp,nhà máy được hưởng tiền công, tiền lương hàng tháng.

Mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc của nhóm đối tượng người lao động là 6% mức lương tháng của người lao động.

Trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế bắt buộc: đối với người lao động là đóng 1/3 với người sử dụng lao động là 2/3.

2.Thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ, binh sĩ đang hoạt động trong Quân đội nhân dân.

Mức đóng là 4,5% mức lương tối thiểu chung.

Trách nhiệm đóng bảo hiểm là do Ngân sách nhà nước đóng.

3. Trẻ em <6 tuổi

Mức đóng bảo hiểm bằng 4,5% mức lương tối thiểu chung.

Trách nhiệm đóng bảo hiể do Ngân sách nhà nước đóng.

4. Người được hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.

Mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc bằng 6% mức lương hưu, trợ cấp.

Trách nhiệm đóng bảo hiểm: các tổ chức bảo hiểm xã hộ đóng.

5. Người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội do bị tai nạn nghề nghiệp hàng tháng.

Mức đóng bảo hiểm bằng tối đa 6% mức lương tối thiểu.

Trách nhiệmđóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do các tổ chức xã hội đóng.

6. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp.

Mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc bằng tối đa 6% mức lương tối thiểu.

Trách nhiệm đóng do các tổ chức bảo hiểm xã hội.

7. Người có công với cách mạng

Mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc tối đa bằng 6% mức lương tối thiểu.

Trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế bắt buộc do ngân sách nhà nước đóng.

8. Đối tượng là hộ nghèo, dân tộc thiểu số.

Mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc bằng tối đa 6% mức lương tối thiểu.

Trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế bắt buộc do ngân sách nhà nước đóng.

9. Thân nhân của người có công với cách mạng

Mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc bằng 6% mức lương tối thiểu.

Trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế bắt buộc là do ngân sách nhà nước đóng.

Bảo hiểm y tế bắt buộc do Nhà nước tổ chức thực hiện do vậy nó bao gồm rất rộng các đối tượng tham gia cũng như tương ứng với từng đối tượng là các mức phí bảo hiểm khác nhau. Trên đây là một phần thông tin về bảo hiểm y tế bắt buộc hiện nay theo quy định của pháp luật. Mong rằng sẽ có ích cho các bạn. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*